0. Natura foto original

24th junio 2019
por igersmap
0 Comentarios

L’IgersMap de ‘Barcelona és molt més’ s’amplia amb imatges de natura de les comarques barcelonines

Se sumaran a les vinculades a la cultura recollides el 2018

Durant el 2018, amb motiu de l’Any del Turisme Cultural, la Diputació de Barcelona es va aliar amb IgersMap per crear un mapa que mostra la cultura de les comarques barcelonines des de la mirada dels instagramers. Des d’aquest mes de juny fins a l’octubre, aquest projecte col·laboratiu s’ampliarà afegint-hi imatges dedicades a la natura del territori, un dels aspectes més fotografiats pels instagramers d’arreu.

L’objectiu és incorporar tres noves capes temàtiques dins del mapa que englobin la totalitat de l’entorn natural dividint-lo en: terra, aigua i aire. Així, l’IgersMap de la marca Barcelona és molt més contindrà tots aquells atractius turístics i culturals del territori que els usuaris d’Instagram han escollit pel seu interès fotogràfic.

Per tal de construir-lo, es llançaran 3 convocatòries en aquesta xarxa social, que recolliran imatges de diversos conceptes vinculats a la natura:

1) Del 17 de juny al 21 de juliol: Terra
Paisatges naturals, detalls de flora i fauna i activitats vinculades a la natura.

2) Del 29 d’agost a l’1 de setembre: Aigua
Platges, llacs, estanys, rius, dolls naturals, salts d’aigua i activitats vinculades al medi aquàtic.

3) Del 9 de setembre al 13 d’octubre: Aire
Postes de sol i albades, fenòmens metereològics, fotografia nocturna i activitats aèries.

Continuar leyendo →

0. Natura foto original

24th junio 2019
por igersmap
0 Comentarios

El IgersMap de ‘Barcelona es mucho más’ se amplía con imágenes de naturaleza

Se sumarán a las vinculadas a la cultura recogidas en 2018

Durante el 2018, con motivo del Año del Turismo Cultural, la Diputación de Barcelona se alió con IgersMap para crear un mapa que muestra la cultura de las comarcas barcelonesas desde la mirada de los instagramers. Desde este mes de junio hasta octubre, este proyecto colaborativo se ampliará añadiendo imágenes dedicadas a la naturaleza del territorio, uno de los aspectos más fotografiados por los instagramers de todo el mundo.

El objetivo es incorporar tres nuevas capas temáticas dentro del mapa que engloben la totalidad del entorno natural dividiéndolo en: tierra, agua y aire. Así, el IgersMap de la marca Barcelona es mucho más contendrá todos aquellos atractivos turísticos y culturales del territorio que los usuarios de Instagram han escogido por su interés fotográfico.

Para construirlo, se lanzarán 3 convocatorias en esta red social, que recogerán imágenes de varios conceptos vinculados a la naturaleza:

1) Del 17 de junio al 21 de julio: Tierra
Paisajes naturales, detalles de flora y fauna y actividades vinculadas a la naturaleza.

2) Del 29 de agosto al 1 de septiembre: Agua
Playas, lagos, estanques, ríos, chorros naturales, saltos de agua y actividades vinculadas al medio acuático.

3) Del 9 de septiembre al 13 de octubre: Aire
Puestas de sol y amaneceres, fenómenos meteorológicos, fotografía nocturna y actividades aéreas.

Continuar leyendo →

Anuncio igersspain i igers

24th diciembre 2018
por igersmap
0 Comentarios

‘Barcelona es mucho más’ inaugura una nueva modalidad de IgersMap

El pasado 13 de diciembre, el auditorio del Movistar Centre de Barcelona acogió la presentación del IgersMapBCNmoltmes, un mapa impulsado por la Diputación de Barcelona con motivo del Año del Turismo Cultural. Gracias a la Diputación de Barcelona y su marca turística Barcelona es mucho más, IgersMap ha tenido la suerte de empezar, así, una nueva modalidad de mapa: el mapa que contiene varias capas temáticas que se activan y se desactivan según los intereses del usuario. El acto de presentación contó con la intervención de Roc Isern (@stoptheroc), uno de los instagramers catalanes más populares, participante del proyecto, que ha ganado muchos seguidores gracias a sus magníficas imágenes de fachadas, edificios y elementos arquitectónicos de todo el mundo.

En el caso del IgersMapBCNmoltmes, el principal propósito era recoger la mirada que tienen los instagramers sobre el patrimonio histórico, el estilo de vida, las tradiciones y el arte y la arquitectura actuales de las comarcas que van más allá de la capital. Después de lanzar cuatro campañas repartidas a lo largo del año 2018, se han recogido más de 1.875 fotografías de más de 480 puntos, y, lo más importante: han participado 473 personas. Por tanto, en el momento de hacer balance se puede decir que se ha conseguido el objetivo fijado, sobre todo porque la esencia de IgersMap no es la competitividad, sino que se trata de un proyecto colaborativo y plural y cuenta con una gran diversidad de visiones y recomendaciones.

Continuar leyendo →

IMG_4742

24th diciembre 2018
por igersmap
0 Comentarios

‘Barcelona és molt més’ inaugura una nova modalitat d’IgersMap

El passat 13 de desembre, l’auditori del Movistar Centre de Barcelona va acollir la presentació de l’IgersMapBCNmoltmes, un mapa impulsat per la Diputació de Barcelona amb motiu de l’Any del Turisme Cultural. Gràcies a la Diputació de Barcelona i a la seva marca turística Barcelona és molt més, IgersMap ha tingut la sort d’encetar, així, una nova modalitat de mapa: el mapa que conté diverses capes temàtiques que s’activen i es desactiven segons els interessos de l’usuari. L’acte de presentació va comptar amb la intervenció de Roc Isern (@stoptheroc), un dels instagramers catalans més populars, participant del projecte, que ha guanyat molts seguidors gràcies a les seves magnífiques imatges de façanes, edificis i elements arquitectònics d’arreu del món.

En el cas de l’IgersMapBCNmoltmes, el principal propòsit era recollir la mirada que tenen els instagramers sobre el patrimoni històric, l’estil de vida, les tradicions i l’art i l’arquitectura actuals de les comarques que van més enllà de la capital. Després de llançar quatre campanyes repartides al llarg de l’any 2018, s’han recollit més de 1.875 fotografies de més de 480 punts, i, el més important: hi han participat 473 persones. Per tant, en el moment de fer balanç es pot dir que s’ha aconseguit l’objectiu fixat, sobretot perquè l’essència d’IgersMap no és un projecte competitiu, sinó col·laboratiu i plural i compta amb una gran diversitat de visions i recomanacions.

Continuar leyendo →